JQuery Cycle Plugin - Fade In Image

TRANSHUMANCE

V přesném překladu to znamená přenášení lidské civilizace, v etnografii se tímto termínem označuje pravidelné přesouvání stád tzv. valašského dobytka (ovcí) s pastýři nebo pasteveckými rodinami na pastviny. V průběhu roku se v krajině měnily vegetační podmínky, které určovaly možnosti pasení. V létě to bylo možné v horách, od podzimu do jara v nížinách. Výjimečné bylo období konce ledna a začátku února, kdy se rodila jehňata a kdy ovce nemohly putovat po pastvinách. Na tu dobu bylo třeba stádo krmit. V důsledku historické praxe v oblastech Přední Asie a celé mediteránní oblasti se vžil polyprodukční hospodářský systém zvykového práva kodifikovaný v byzantské říši kolem r. 720 (nomos georgicos) pro občinné správní jednotky.... read more...

autor: PhDr. Jiří Langer  


http://www.vmp.cz/cs/programy-a-vystavy/karpatsky-redyk-2013/
Data rozpoczęcia: 27.2.2013
POLISH FOLKLOR BESKID ŚLĄSKI

Zobacz film:

http://www.youtube.com/watch?v=jDXKp_Zw5ekData rozpoczęcia: 26.2.2012
WĘDRÓWKI PASTERSKIE W BESKIDZIE ŚLĄSKIM

AUTOR: BRONISŁAWA KOPCZYŃSKA-JAWORSKA  

Szałaśnictwo, czyli wysokogórski wypas owiec, od ponad pięćdziesięciu lat jest przedmiotem zainteresowań naukowych. Początki szalaśnictwa w Karpatach Polskich łączone są przez historyków osadnictwa z kolonizacją wołoską. Tą też kolonizacją tłumaczy się cały szereg podobieństw w kulturze ludowej Karpat w ogóle, a w gospodarce pasterskiej w szczególności.Cechą charakterystyczną pasterstwa wysokogórskiego są sezonowe wędrówkiz inwentarzem w odległe nieraz okolice celem znalezienia terenów wypasu. Mecha­nizm tych wędrówek oraz zasięg przestrzenny jest od dawna przedmiotem szczegól­nego zainteresowania antropogeografów. W pasterstwie polskim powszechniespotykamy jednorazowe wędrówki w góry na pastwiska letnie. Na jesieni stada wracają do wsi, gdzie spędzają zimę. Jeżeli gospodarka pasterska odgrywa rolę dominującą, jak np. w niektórych okolicach Rumunii, pasterze ze stadami schodzą w zimie na niziny, gdzie łagodniejszy klimat pozwala na wypas.... czytaj więcej...

 


http://cyfrowaetnografia.pl/Content/445/EP_V-14.pdf
Data rozpoczęcia: 20.2.2013
KARPATY W STATYSTYKACH

Łańcuch Karpat zajmuje odpowiednio:

 1. na Słowacji 61% powierzchni kraju,
 2. w Rumunii 48,8% powierzchni kraju,
 3. w Czechach 16% powierzchni kraju,
 4. na Węgrzech 9,7% powierzchni kraju,
 5. w Polsce 6,1% powierzchni kraju,
 6. na Ukrainie 3,6% powierzchni kraju,
 7. w Austrii 0,6% powierzchni kraju.

Inaczej wygląda stosunek powierzchni ogólnej Karpat, mianowicie:

 1. Karpaty rumuńskie zajmują 55,5% powierzchni ogólnej Karpat,
 2. Karpaty słowackie zajmują 14,3% powierzchni ogólnej Karpat,
 3. Karpaty ukraińskie zajmują 10,3% powierzchni ogólnej Karpat,
 4. Karpaty polskie zajmują 9,3% powierzchni ogólnej Karpat,
 5. Karpaty czeskie zajmują 6% powierzchni ogólnej Karpat,
 6. Karpaty węgierskie zajmują 4,3% powierzchni ogólnej Karpat,
 7. Karpaty austriackie zajmują 0,2% powierzchni ogólnej Karpat.
 


Data rozpoczęcia: 16.1.2013


Made by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9695044
Online right now: 1


Donate