JQuery Cycle Plugin - Fade In Image


LATO GÓRALI ŚLĄSKICH 2012

Fundacja „Pasterstwo Transhumancyjne" przystąpiła do realizacji projektu:

„Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich

na pograniczu polsko-czeskim – LATO 2012”

 Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tesinske Slezsko. Partner wiodący: Powiat Cieszyński - Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Partner projektu: Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Mostach k/Jabłonkowa.

W ramach powyższego przedsięwzięcia odbyło się pięć spotkań o charakterze kulturalnym. Głównym celem wydarzeń było pokazanie turystom i mieszkańcom przenikającej się kultury i tradycji na pograniczu polsko-czeskim. Projekt zakładał współpracę z czeskim partnerem  tak więc część przedsięwzięcia zrealizowana została na terenie Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, a część w Czechach w Mostach koło Jabłonkowa.

Każda z pięciu imprez miała swój temat przewodni:

 • 21. 07. 2012r. – Tradycje i zwyczaje pasterskie Górali Śląskich
 • 04. 08. 2012r. – U źródeł Olzy - występy grup śpiewaczych
 • 25. 08. 2012r. – Rzemiosło ludowe – w kręgu codziennego życia 
 • 13. 09. 2012r. – Strój góralski na pograniczu
 • 06. 10. 2012r. – Przegląd  zespołów scenicznych

           Bloki tematyczne zostały ułożone w taki sposób, aby każdy z uczestników mógł poznać podwaliny kultury Górali Śląskich, elementy łączące i dzielące mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego, jak również zauważyć i docenić współczesną obecność niektórych obrzędów.

          Spotkania w ramach projektu cieszyły się ogromną popularnością zarówno wśród mieszkańców,  jak również turystów. Różnorodność tematów i mnogość atrakcji jakie towarzyszyły imprezom sprawiły, że cykl spotkań z kulturą Górali Śląskich pogranicza polsko-czeskiego można uznać za udany. Na koniec warto podkreślić, że jest to pierwsze - zrealizowane przez Fundację - i kończące się ogromnym sukcesem przedsięwzięcie.

                                                  

Partnerzy projektu:

 • Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego w Wiśle
 • Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego 
  w Mostach k/Jabłonkowa
 • Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru,
  Muzyki, Tańca i Śpiewu – „Pod Ochodzitą”
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”
 • Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego „NA GRAPIE”
 • Centrum Produktu Regionalnego w Koniakowie
 • "BACIARKA" Katarzyna Jopek
 • "JANKO" Szarzec Jan
 • USŁUGI MUZYCZNE, Dariusz Itner

 

Serdecznie dziękujemy naszym partnerom i współorganizatorom tych wydarzeń, mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mieli możliwość współpracy z Wami przy realizacji kolejnych projektów!

Zarząd Fundacji "Pasterstwo Transhumancyjne"

Data rozpoczęcia: 21.7.2012
Data zakończenia: 6.10.2012


Made by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9694998
Online right now: 1


Donate