JQuery Cycle Plugin - Fade In Image


MEZIN?RODN? SEMIN??? O KARPATSK?? REDYKU - CZECHY

RELACJE PRASOWE  I FOTORELACJE Z WYDARZENIA :

 

www.ehutnik.cz

www.gorale.ustron.pl

Nazwa wydarzenia - Event:

MEZINÁRODNÍ SEMINÁ?? O KARPATSKÉ REDYKU 

 Termin wydarzenia - Date:       9 marca 2013 - 9.03.2013

Miejscowo??? - Place:      Horní Lomna, PENZION U STUDÁNKY

                                          CZECHY - CZECH REPUBLIC

 Organizatorzy - Organisation

Občanské sdru?ení Koliba

                         Ognisko Góroli ??l?skich  v Koša??iskách

 

Opis wydarzenia - Event Decription: 

     Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Mi?dzynarodowe Seminarium "Redyk Karpacki". Seminarium odb?dzie si? w Horní Lomnej, w go??cinnym PENZION U STUDÁNKY.

Pocz?tek o godzinie 14:00, w sobot? 9 marca 2013. Tym razem ca??e seminarium b?dzie po??wi?cone wielkiemu projektowi Redyku Karpckiego, czyli "TRANSHUMANCE 2013” to projekt tradycyjnej w?drówki z owcami w ilo??ci ok. 300 szt. przez Karpaty organizowany dla  uczczenia w?drówek pasterzy wo??oskich, które doprowadzi??y do zasiedlenia obszaru gór i powstania wspólnej wysokogórskiej kultury pasterskiej ???cz?cej spo??eczno??ci zamieszkuj?ce Karpaty.

Prelengentami  b?d?: 

Piotr Kohut  

Józef Micha??ek  

PhDr. Ji??í Langer

 

www.koliba-os.cz


Data rozpoczecia: 9.3.2013 | Data Zakonczenia: 9.3.2013


Made by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9469391
Online right now: 1


Donate