JQuery Cycle Plugin - Fade In Image


ROZSOD KO?A??ISKA - CZECHY

 Nazwa wydarzenia - Event:

                                    ROZSOD  ?OWIEC V KOŠA??ISKÁCH 

 Termin wydarzenia - Date:  30 sierpie?? - 1 wrzesie?? 2013

30.08 - 01.09.2013

 Miejscowo??? - Place:                         KOŠA??ISKÁ

                                               CZECHY - CZECH REPUBLIC

 Organizatorzy - Organisation

 Občanské sdru?ení Koliba

Ognisko Góroli ??l?skich  v Koša??iskách

 Opis wydarzenia - Event Decription: 

 V srpen dorazí ovčáci s ovcemi z Rumunska do Koša??isk. V dob? jejich odpočinku prob?hne b?hem t??í dn?? akce, na které bude prezentována historie, kultura a tradice pastý??ství u nás, regionální produkty, regionální folklór a tradice salašnictví.

První den - 30.08.2013 - prob?hne beseda, na které nám účastníci povykládají o putování s ovcemi po Karpatech.V pátek se uskuteční seminá?? na téma Minulost a současnost salašnictví na T?šínsku.

Druhý den - 31.08.2013 prob?hne p??ehlídka gajdošských kapel, svou práci p??edstaví místní ??emeslníci a lidé budou moci ochutnat regionální stravu. V sobotu prob?hne p??ehlídka místního folklóru, p??edstaví se ??emeslníci a výrobci regionálních výrobk??.

T??etí den - 01.09.2013 se za zvuk?? gajdošské muziky rozloučíme s ovčáky, kte??í budou pokračovat dále do Beskyd.V ned?li prob?hne beseda s účastníky redyku

 

www.koliba-os.cz

 


Data rozpoczecia: 31.8.2013 | Data Zakonczenia: 31.8.2013


Made by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9694922
Online right now: 1


Donate