JQuery Cycle Plugin - Fade In Image


CZECHY - CZECH REPUBLIC


KOLIBA  občanské sdružení

Košařiska 99

739 81 Milíkov u Jablunkova                 

e-mail:koliba.os@seznam.cz 

 

Moravskoslezský kraj, mikroregion Těšínské Slezsko, Česká republika

www.koliba-os.cz

Naše občanské sdružení se snaží o zachovávání zvyků a obyčejů spojených se salašnickým hospodařením, snažíme se o zachování tradičních řemesel, našeho folklóru a gorolského nářečí. Jsme parta nadšenců, gorolů slezských, předvádějících ve svých gorolských krojích výrobu sýra salašnickým způsobem. Předvádíme zpracování lnu, vlny (kremplování, předení, pletení na formě). Hlavním zájmovým regionem sdružení je oblast Moravskoslezských Beskyd.


       Stowarzyszenie pielęgnuje tradycje i zwyczaje gospodarki sałaszniczej, dba o zachowanie tradycyjnego rzemiosła, folkloru i gwary góralskiej. Jesteśmy pasjonatami kultury góralskiej oraz Góralami Śląskimi działającymi w zakresie edukacji - w swoich działaniach prezentujemy strój góralski, wyrób sera sposobem sałaszniczym, obróbkę wełny i lnu oraz innych tradycyjnych zwyczajów i rzemiosł ludowych.  Stowarzyszenie działa na terenie Beskidu Śląsko-Morawskiego.    

Cílem sdružení je: 

   • ochrana přírody a krajiny;
   • ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu                urbanizované i neurbanizované krajiny;
   • navrácení původního plemene ovce valašky do Beskyd;
   • zachování zvyků a obřadů spojených  se salašnickým hospodařením;
   • zachování tradičních řemesel, folklóru, národopisu a „gorolského“ nářečí;
   • vybudování edukačního střediska v Košařiskách.

    Główne cele stowarzyszenia: 

   • ochrona przyrody i krajobrazu;
   • ochrona pamiątek, dziedzictwa;
   • kulturowego i budownictwa ludowego
   • dbanie o powrót pierwotnej rasy owiec "Valaska" w Beskidy;
   • zachowanie tradycji, zwyczajów i obrzędowości gospodarki sałaszniczej (owczarskiej w górach);
   • zachowanie tradycyjnego rzemiosła, folkoru, gwary;
   • zorganizowanie ośrodka edukacyjnego w Koszarzyskach.

 


 

 PARTNERZY REDYKU KARPACKIEGO Z CZECH

TRANSHUMANCE PARTNERS FROM CZECH REPUBLIC

 

Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00098604, tel.: +420 571 757 111   

e-mail: muzeum@vmp.cz

www. vmp.cz

 Made by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9695103
Online right now: 1


Donate